Wydawnictwo Officyna od kilku publikuje tytuły stanowiące kanon literatury światowej w nowych przekładach a także takie, które w naszym odczuciu do tego kanonu aspirują. Poza literaturą piękną wydajemy serie związane z filozofią francuską oraz dzieła zebrane Friedricha Nietzschego w nowych (lub najlepszych dostępnych) przekładach. Współpracujemy ze znakomitymi autorami, tłumaczami i redaktorami; prezentowanie ważnych dzieł za zakresu zarówno klasycznej, jak najnowszej humanistyki oraz literatury, której warto poświęcać czas, którą warto się inspirować.