Historyk sztuki i estetyk, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, w 2013 roku Visiting Professor na University of Chicago. W 2004 roku obroniła doktorat poświęcony amerykańskiej krytyce artystycznej i problematyce postmodernizmu. Zajmuje się historią sztuki nowoczesnej, historią i teorią europejskich awangard, oraz ich związkami z szerszymi kulturowymi przemianami nowoczesności – zmieniającymi się pojęciami podmiotowości, zmysłowości i doświadczenia. Szczegółowe badania poświęciła w tym zakresie angloamerykańskiej tradycji formalizmu w krytyce artystycznej i historii sztuki. Interesują ją powiązania idei politycznych i estetycznych w myśli nowożytnej i nowoczesnej, a także współczesne praktyki artystyczne podejmujące kwestie kulturowej translacji, migracji i przemieszczenia. Autorka przekładów, między innymi książek Pieśni doświadczenia Martina Jay’a (2008) i Wirtualne okno Anne Friedberg (2012).


Książki tego autora: