Doktor filozofii (UŁ). Autor licznych publikacji z zakresu filozofii. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z filozofią języka, kognitywistką, epistemologią, oraz językoznawstwem. Pracuje jak adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki Instytutu Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.


Książki tego autora: