Angielski pisarz i rysownik, urodził się w Londynie w 1952 roku.

Pracował jako nauczyciel w Izraelu i Australii, w Stanach Zjednoczonych zajmował się kształceniem niepełnosprawnych, a w Japonii wykładał na uniwersytecie. Ale większość czasu spędził w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie szkolił nauczycieli w Tajlandii i Birmie. Pracując dla UNESCO spędził wiele lat w Laosie angażując się w ochronę praw dzieci. Przez cały czas Cotterill oddawał się też swoim dwóm innym pasjom – rysowaniu i pisaniu. Kiedy zetknął się z powszechnym w tym rejonie handlem dziećmi, postanowił napisać pierwszą powieść – The Night Bastard.

Została przyjęta tak dobrze, że Colin zdecydował się całkowicie poświęcić pisarstwu. Wydał wiele powieści, w tym dziesięć poświęconych przygodom laotańskiego koronera, doktora Siriego. Za tę serię w 2009 roku otrzymał nagrodę Dagger in The Library (Sztylet w Bibliotece), przyznawaną przez brytyjskie Stowarzyszenie Autorów Powieści Kryminalnych. Uhonorowano go też kilkoma innymi wyróżnieniami, w tym francuskim laurem za Lunch koronera