Urodził się 5 lipca 1985 roku w Rzeszowie. Trzydzieści lat później na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego obronił doktorat napisany pod kierownictwem profesora Andrzeja Zawady pt. „Pomiędzy filozofią a stylem życia. Egzystencjalizm w polskiej prozie pokolenia ’56”. Od tego czasu współpracuje z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, a także wrocławską filią Akademii Sztuk Teatralnych – na obydwu tych jednostkach prowadzi zajęcia. Dwukrotnie był nominowany do wrocławskiej nagrody Warto w dziedzinie literatura za swoje poprzednie książki: Eseje i Ciemno, coraz ciemniej. Publikował na łamach wrocławskiej „Odry” i „Rity Baum”. W 2015 roku wydał książkę pt. „Eseje”, a ostatnio „Ciemno, coraz ciemniej”. Publikował swoje teksty między innymi w „Twórczości”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Znaczeniach”, „Więzi”, ale też rzeszowskich „Super Nowościach”, „CD-Action” czy internetowym zinie „Action-Mag”. Jest absolwentem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr. Od kilku lat prowadzi tu również zajęcia. Interesuje się angielską piłką nożną, wyścigami konnymi oraz niespokojnymi pograniczami literatury i filozofii.


Książki tego autora: