Żyła i tworzyła niemal w całkowitej izolacji, pozostawiła po sobie 1775 wierszy, z których zaledwie dziesięć (anonimowo i bez jej wiedzy) ukazało się drukiem za jej życia. XIX-wieczni wydawcy dokonywali daleko idących ingerencji w tekst jej utworów, starając się dopasować je do obowiązujących gustów czytelniczych, dopiero w latach 50. XX w. ukazała się krytyczna edycja jej wierszy, która stała się podstawą przekładów na całym świecie. Nowatorska poezja Dickinson została doceniona dopiero w XX w., jej formę poetycką cechuje zwięzłość i oszczędność środków wyrazu. Poetka wprowadziła do poezji amerykańskiej rymy niedokładne i odeszła od tradycyjnego regularnego toku jambicznego, operowała zaskakującym, oryginalnym językiem poetyckim, będącym zapowiedzią XX-wiecznych tendencji obrazowania poetyckiego. Jej poezja ostentacyjnie ignorowała ważne wydarzenia polityczne epoki, by skupić na opisie świata wewnętrznego poetki.


Książki tego autora: