Grzegorz Sowinski (1958-2013) - wybitny tłumacz i znawca filozofii Friedricha Nietzschego. Poza tekstami "wielkiego filologa" przekładał również Martina Heideggera, Maxa Webera, Edmunda Husserla, Georga Wilhelma Friedricha Hegla, Karla Jaspersa czy Ericha Fromma. 


Książki tego autora: