Irena (Jajte) Lewkowicz (autorka wstępu oraz redaktorka przekładów), absolwentka filologii polskiej (specjalność: teatrologia)
Uniwersytetu Łódzkiego, od roku 1984 zatrudniona w Katedrze Dramatu i Teatru UŁ (obecnie wykładowca w KDiT Instytutu Kultury
Współczesnej UŁ).

 

Irena Lewkowicz, absolwentka filologii polskiej (specjalność: teatrologia) Uniwersytetu Łódzkiego, od roku 1984 zatrudniona w Katedrze Dramatu i Teatru UŁ (obecnie wykładowca w KDiT Instytutu Kultury Współczesnej UŁ).


Książki tego autora: