(ur. 1987) absolwentka filologii polskiej i etnologii UŁ a także podyplomowych Gender Studies Instytutu Badań Literackich PAN. Doktorantka w Katedrze Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Instytutu Filologii Polskiej UŁ. Stypendystka MNiSW. Publikowała teksty z zakresu filozofii i antropologii literatury m.in. w "Hybris", "Kulturze i Edukacji" oraz "Świecie Tekstu". Redaktorka tomu "Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze", poświęconego zastosowaniu teorii mitokrytycznej w badaniach literaturoznawczych.


Książki tego autora: