kulturoznawczyni
i filmoznawczyni, graficzka, doktorantka
w zakładzie Teorii Kultury
Uniwersytetu Łódzkiego. Publikowała
na łamach „Panoptikum” i „małej
kultury współczesnej”. Autorka
przekładów oraz redaktorka tomów
zbiorowych („Strategie wystawiennicze
wybranych placówek
muzealnych. Studia przypadków”),
numerów czasopism („Kultura
Popularna”) i antologii („Filmowa
Europa: dawniej i dziś”). W kręgu jej
zainteresowań badawczych znajdują
się kultura popularna, nowe kino
gatunków oraz filmowe reprezentacje
przestrzeni miejskich.

 

Kulturoznawczyni i filmoznawczyni, graficzka, doktorantka w zakładzie Teorii Kultury Uniwersytetu Łódzkiego. Publikowała na łamach „Panoptikum” i „małej kultury współczesnej”. Autorka przekładów oraz redaktorka tomów zbiorowych („Strategie wystawiennicze wybranych placówek muzealnych. Studia przypadków”), numerów czasopism („Kultura Popularna”) i antologii („Filmowa Europa: dawniej i dziś”). W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się kultura popularna, nowe kino gatunków oraz filmowe reprezentacje przestrzeni miejskich.


Książki tego autora: