Filozof i początkujący pisarz, adiunkt w Instytucie Kultury i Komunikowania na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii SWPS w Warszawie. Absolwent filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią kultury, antropologią i estetyką; obecnie pisze książkę poświęconą melancholii i kończy swoją debiutancką powieść. Wiceprezes Stowarzyszenia LiteRacje im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, członek zarządu PTK. Publikował w „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Kulturze Współczesnej” i „Estetyce i Krytyce”. Redaktor kwartalnika „LiteRacje”. Autor książki Efekt Lalki. Lalka jako rzecz i obraz.


Książki tego autora: