ur. 4 XII 1866 w Moskiwe, zm. 13 XII 1944 w Neuilly-sur-Seine, malarz, grafik i teoretyk sztuki. W malarstwie wywarł wpływ na fowizm oraz rodzime, ludowe tradycje sztuki rosysyjkiej; dynamizucjąc formę i potęgując kolorystyę w swych studiach pejzażowych i kompozycjach przeszedł stopniowo do swobodnych, bezprzedmiottowych układów. Zetknięcie z konstruktywizmem i suprematyzmem w okresie moskiewskim poprowadziło go w kierunku geometrycznej precyzji elementów formy, przy zachowaniu właściwej dla jego twórczości dynamiki i dekoracyjności. Teoretyczne założenia swego malarstwa wyłożył w pracy "O duchowości w sztuce" (1911). Działalność pedagogiczna w Bauhasie wpłynęła na usestamatyzowanie tych założeń w pracy "Punkit i linia a płaszczyzna".


Książki tego autora: