William Butler Yeats (1865-1939) - poeta, dramatopisarz, eseista. Ukończył szkołę sztuk pięknych w Dublinie, założył słynny Rhymers Club, który wydawał skandalizujący "The Yellow Book", ilustrowany przez Aubreya Beardsleya, w którym publikowano nie tylko teksty członków klubu, ale także pisarzy prezentujących inne estetyki, jak Henry James, czy Herbert George Wells. Od połowy lat 60. XIX w. pod wpływem Johna O'Leary, niepodległościowego działacza oraz aktorki Maud Gonne współtworzył neoromantyczny ruch "celtyckiego odrodzenia". W 1899 r. wpółzakładał Irlandzki Teatr Narodowy, od 1904 r. znany jako Abbey Theater do którego pisywał sztuki. W 1917 r. poślubił Georgie Hyde-Lees, która odkryła w sobie właściwości mediumiczne, a zapisy jej rozmów z duchami stały się inspiracją dla Yeatsa. Przełom w jego twórczości nastąpił po zatrudnieniu w roli sekretarza Pounda, który miał znaczący wpływ na poetykę Yeatsa oraz zwracając jego uwagę na teatr nō. Po tragicznych wydarzeniach 1916 roku, napisał jedną z najsłynniejszych elegii "Wielkanoc 1916", w latach 1922-28 piastował godność senatora Republiki Irlandii. Nabyta sredniowieczna wieża Thor Ballyle stała się mocna inpiracją ostatnich, prawdopodobnie najlepszych, tomów poetyckich: "Wieża" oraz "Kręte schody". Laureat Nagrody Nobla 1923.


Książki tego autora: