ISBN: 978-83-929572-3-2
Rok wydania:2010

Oprawa:miękka
Fragment
Spis treści

Fragment wstępu:
Relacja między rządzonymi i rządzącymi jest jednym z ważniejszych zjawisk zachodzących w społeczeństwie. Pojęcie „władzy” dotyczy każdego zbioru ludzi, absolutnie każdego społeczeństwa, obojętnie, na jakim stopniu rozwoju cywilizacyjnego aktualnie się ono znajduje. W każdym społeczeństwie, niezależnie od tego, czy jest to imperium liczące miliony obywateli, czy mała osada złożona z kilku domostw, są ci, którzy podejmują decyzje i wydają rozkazy oraz ci, którzy je wykonują. Władza jest wszechobecna w życiu ludzi. Na każdym kroku człowiek spotyka się z konsekwencjami jej istnienia — wszelkiego rodzaju regulaminy, prawa, decyzje administracyjne, bezpośrednie polecenia stwarzają określony rodzaj porządku, który może decydować o obrazie całego świata.

Z recenzji prof. dr hab. Jerzego Smulskiego:

Dr Mateusz Poradecki zajął się w swej książce obszarem w niewielkim stopniu opisanym przez badaczy. Zastosował mianowicie do opisu rzeczywistości przedstawionej w polskiej literaturze fantasy socjologiczną kategorię władzy.

Konstrukcja książki jest klarowna. Autor wyodrębnił pięć najważniejszych aspektów związanych z tytułową kategorią i odniósł je do grupy tekstów literackich.

[…] opis kategorii władzy w polskiej fantasy jest wieloaspektowy. I — dodajmy — nad wyraz rzetelny. Autor to bardzo uważny czytelnik, jego wywody dotyczące roli władzy w świecie przedstawionym fantasy charakteryzują się dużą precyzją i wnoszą wiele nowego do naszej wiedzy o tym gatunku.

Fragment
Spis treści