Franz Kafka (1883-1924) urodził się jako dziecko żydowskiej rodziny kupieckiej w Pradze i tam spędził większość życia. Po studiach prawniczych pracował w towarzystwach ubezpieczeniowych aż do roku 1922, kiedy zaostrzyła się jego gruźlica. Za życia opublikował niewiele utworów, a w rękopisach pozostawił m.in. opowiadania, aforyzmy, dzienniki oraz powieści: Zaginiony (przekład polski jako Ameryka zgodnie z dawniej przyjmowanym tytułem), Proces i Zamek. Spuściznę Kafki ocalił, kolejno rekonstruował i publikował jego przyjaciel i biograf Max Brod. Począwszy od lat 90. jednak, powstały wydania krytyczne i faksymilowe dzieł Kafki, bliższe literze rękopisu.

W Polsce tłumaczono Kafkę począwszy od lat 30. minionego wieku, w tym Proces dwukrotnie – pierwszy przekład sporządziła w r. 1936 Józefina Szelińska, a przejrzał go i firmował nazwiskiem Bruno Schulz.


Książki tego autora: