ISBN: 978-83-929572-9-4
Rok wydania:2010

Liczba stron:244
Format:165x240
Oprawa:miękka
Fragment

cena:26.00 zł
nasza cena:22.00 zł

Drzeworyty: Andrzej Nowicki

Książka Tomasza Bocheńskiego Witkacy i reszta świata stawia twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza w nowej perspektywie – wydobywając na światło dzienne obszary aktywności intelektualnej i artystycznej do tej pory zaniedbane, zapomniane, niedostrzeżone. Wyznacza tym samym nowy horyzont odczytania twórczości innych twórców modernizmu, proponując spojrzenie właśnie przez pryzmat twórczości Witkacego.

Jej celem jest pokazanie artysty włączającego się we wszystkie ważne „spory” modernizmu: o tajemnicy i niewyrażalności, o ironii i autoironii, o piekle współczesności, o roli artysty w społeczeństwie masowym, o relacji wobec pokolenia ojców, o pojedynkach właściwych i słownych, o normach obyczajowych.

Książkę dzieli się na cztery części. Pierwsza stanowi próbę wieloaspektowego zrozumienia artysty, odtworzenia jego drogi dojścia do "dziwności istnienia". Rozpoczyna ją esej o Lovranie – miejscu, gdzie Witkiewicz-ojciec zmarł, gdzie Witkacy porzucił kopiowanie realności i zaczął ją przekształcać na sposób fantastyczny. Po nim następuje m. in. tekst o Witkacym-Społeczniku, artyście wcale nie oderwanym od rzeczywistości. Część druga to analiza spojrzenia trzech wielkich znawców na Witkacego: Puzyny, Błońskiego oraz Deglera. W części trzeciej oświetlającej twórczością Witkacego działania innych twórców znajdują się eseje o Bolesławie Leśmianie, Aleksandrze Wacie i o Zbigniewie Herbercie. Książkę zamyka esej o Andrzeju Nowickim, uspójniający merytoryczny i graficzny kształt książki.W książce znajdują się także reprodukcje kompozycji muzycznych Stanisława Ignacego Witkiewicza, do tej pory nieznane i niepublikowane, które autor tomu odnalazł 10 lat temu.

 

Zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Recenzje

Pomyśleć, że powstawały kiedyś w naszym kraju genialne utwory literackie o dziwnych sprawach: nicości, honorze, sztuce i tajemnicach istnienia, i utwory te były tematem zajadłych debat. Pomyśleć też, że żyli tu kiedyś ludzie, których celem było coś więcej niż proste mieszczańskie szczęście; ludzie, dla których sprawy sztuki, Tajemnicy, nicości czy honoru stanowiły realną codzienność. Tomasz Bocheński w zbiorze esejów o Witkacym i Leśmianie (plus dwa rozdziały o Aleksandrze Wacie i Herbercie), wspomagany ilustracjami (drzeworyty Andrzeja Nowickiego), przenosi nas w czasy, w których nie byliśmy jeszcze strasznymi wyemancypowanymi mieszczanami, doskonale świadomymi swoich praw (być bogatym) i obowiązków (być bogatym). Odświeżająca lektura.


Magdalena Miecznicka, Newsweek

Książka Tomasza Bocheńskiego jest kompendium wiedzy o Witkacym. Jest tym ciekawsza i warta polecenia, iż jest to publikacja wszechstronna. Można ją odczytać, jako lekturę naukową, bo poświęconą znakomitemu artyście. Ale uwagę zwraca nie tylko akademicki ton. Wśród tekstów książki znajdują się przecież szkice dotyczące innych poetów, jest też recenzja z wystawy drzeworytów. Po jej lekturze można się zastanawiać nad prekursorstwem Witkacego, nad kontynuatorami jego „dziwności”. Ale tak naprawdę sztuka w swojej wielowymiarowości i wielogatunkowości dotyka wciąż tego samego. Sensu życia i poszukiwaniu ukojenia w absolucie. A estetyczne
doznania są jedynym właściwym środkiem, który w tych poszukiwaniach ma nam pomóc.


Joanna Mieszkowicz, Magazyn Archipelag

Witkacy żyje. I nie trzeba filmu Mistyfikacja ani rozważań nad powojennymi losami sztucznej szczęki, by tego dowieść. Przekonać może nowa książka Tomasza Bocheńskego Witkacy i reszta świata. W zebranych tu szkicach twórczośc Witkacego staje się horyzontem odczytań świata szeroko pojętego - świata nowoczenej kultury i literatury. Stanisław Ignacy zostaje postawiony "wobec": wobec ojca, wobec żony, wobec narkotyków, wobec kultury masowej i konwenansu, wobec współczesnych mu sporów literackich, wobec muzyki, wobec pojedynków, w końcu wobec twórców nowoczesnych, a przede wszystkim wobec współczesnej nam rzeczywistości i dzisiejszej kultury. Witkacy okazuje się twórcą na wskroś aktualnym, którego dzieła przynoszą odpowiedzi na jakże aktualne pytania, rozwiązują jakieś bieżące kwestie.


Małgorzata Pieczara, Twórczość
Fragment